Idylle Almelo Noord Oost

Buurtbewoners in Almelo Noord Oost zijn volop aan het werk met stadslandbouw. In 2012 is begonnen met een begrazingsproject met schapen aan de noordzijde van de wijk op niet verkochte bouwkavels. In 2013 is dit begrazingsproject uitgebreid, mede door de positieve reacties van de buurtbewoners en de gemeente. In 2014 wordt het project verder uitgebreid […]

EFRO project FutureTex in opbouw

Het Innovatiecentrum voor de textielindustrie (Texperium) werkt samen met een aantal partijen aan de herintroductie van vlas in Twente. Het project draagt de naam FutureTex. In het kader van dit project wil Gemeente Almelo op 5 hectare rond de Leemslagenplas vlas inzaaien en oogsten. Kennispartijen willen met deelnemende bedrijven onderzoeken hoe deze vlasvezels opgewerkt kunnen worden tot […]

Ondertekenen overeenkomst Aquaponics

Op vrijdag 18 maart 2016 is in het AOC Oost te Almelo de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Aquaponics-project ondertekend. In dit innovatieve project wordt viskweek gecombineerd met groenteteelt. Gemeente Almelo is aanjager geweest van het initiatief en heeft o.a. via crowd funding en het verzorgen van subsidieaanvragen gezorgd voor financiering van het project. De […]

Ondertekening Agenda Stadslandbouw

Wethouder Irene ten Seldam tekende op 14 januari 2016 namens gemeente Almelo de Agenda Stadslandbouw. Isabelle Diks, de ambassadeur van het stedennetwerk, was bij de feestelijke ondertekening uitgenodigd. Almelo wil vooral inzetten op een sterke verbinding met het omliggende platteland. Almelo is de 27ste en de eerste gemeente in Twente die de Agenda stadslandbouw ondertekent. […]