Proceslab Stedennetwerk Stadslandbouw in Almelo

Op 13 oktober hebben 13 deelnemers van het Stedennetwerk Stadslandbouw Almelo bezocht om een aantal stadslandbouw initiatieven te bezoeken en ’s middags terug te blikken op het 6 jaar bestaan van het Stedennetwerk. Dit is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw en fungeert hiermee als knooppunt waar deelnemers hun kennis op het […]

Boeren in de stad

In samenwerking met het AOC Oost Almelo wordt een groot deel van de braakliggende locatie Rhijnbeek omgezet naar een groot bloemenveld van 2 hectare. De leerlingen konden hier in de leergang Grondbewerking praktische ervaring opdoen met diverse werkzaamheden, zoals ploegen. Op de foto zie je de leerlingen in actie. Na het ploegen wordt het terrein ingezaaid met een […]

Info avond voor de buren van Wisseltuin Erasmus

Op 12 mei heeft er een infoavond van de buren van de wisseltuin Erasmus plaatsgevonden. Daarbij waren niet alleen buren aanwezig maar ook de betrokken organisaties, zoals OSG Erasmus, st. De Proeftuinen, ROC van Twente locatie Almelo, De Groene Loper Almelo en de gemeente Almelo. Na een presentatie over de totstandkoming en het vervolg van deze tuin was er […]

Aquaponics Almelo

Sinds 2013 had Voedselbank Almelo de wens om een Aquaponics project te realiseren  Aquaponics is een techniek waarin viskweek wordt gecombineerd met groenteteelt en die met name in ontwikkelingslanden wordt toegepast. De voedselbank wil met deze techniek verse groente voor de voedselpakketten verbouwen. Een aantal partijen zijn aangehaakt en vullen elkaar perfect aan: Theaterhotel Almelo […]

Aftrapbijeenkomst Servicebureau Streekproducten

Op 24 maart hebben producenten van streekproducten gesproken over hun wensen en behoeften om hun bedrijven te laten groeien. Deze informatie is input voor een subsidieaanvraag voor een servicebureau streekproducten. Doel van het beoogde  servicebureau is kennis aan te bieden waarmee ondernemers hun bedrijf kunnen laten groeien en waarmee de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd kan worden. Initiatiefnemers […]