Nieuwe schooltuin St. Stephanusschool gereed

Ruiken, voelen en beleven in de tuin van basisschool St. Stephanus

Bij de basisschool St. Stephanus in Bornerbroek is inmiddels door studenten van het AOC Oost een nieuwe belevingstuin aangelegd. Dit om kinderen al in een vroeg stadium in aanraking te laten komen met waar ons voedsel vandaan komt. Achter de school lag al een kleine moestuin maar deze is dusdanig uitgebreid en vernieuwd dat meerdere klassen hier gebruik van kunnen maken. De studenten van het AOC Oost hebben hiervoor een ontwerp en plan van aanpak gemaakt maar ook de uitvoering geregeld. En het resultaat mag er zijn!

De moestuintjes en een border zijn aangelegd. In de border komen planten waar leerlingen aan kunnen ruiken, voelen en beleven. De oude aanwezige bijenkast is vervangen en achter in de tuin is een plantenkas geplaatst.

De Stephanusschool en de studenten van het AOC Oost zijn door tussenkomst van de Groene Metropool Twente bij elkaar gebracht. De gemeente Almelo heeft voor de realisatie van de tuin een budget beschikbaar gesteld vanuit het project Wisseltuinen.

border kas-projectie kas