EFRO-project Bio2HighTex aangevraagd

Gemeente Almelo neemt deel aan een project waarin plantenvezels worden verwerkt in industriële garens die toegepast kunnen worden bijvoorbeeld in drainageleidingen voor gebruik in de weg- en waterbouw. Gemeente Almelo treedt hierbij op als lauching customer om  de produktie van deze nieuwe vezels  een impuls te geven. Nijverdal ten Cate is een van de industriële deelnemers.  In februari 2017 wordt de uitslag op de aanvraag verwacht, waarna wij het project breder op deze website zullen presenteren. Het project wordt aangevraagd in het kader van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

go