Bonte Bermen in Almelo

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Ondermeer de groep studenten die een onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden van Bonte Bermen in Almelo.

De onderzoeksopdracht is met tussenkomst van de Groene Kennispoort Twente aan onderwijs gekoppeld. De gemeente Almelo is al langere tijd bezig met duurzaamheid en biodiversiteit in de stad. Nieuwe manieren van bermbeheer horen hier ook bij. Eén grote toegangsweg is genomen als voorbeeld hoe bermen in de toekomst beheert kunnen worden. Er is geadviseerd over maaifrequentie, bloemenmengsels en inrichting. Omwonenden, gebruikers en aanliggende bedrijven van de toegangsweg zijn in deze adviezen nadrukkelijk betrokken.

Bijdrage biodiversiteit Twente

Alle projecten zijn van grote meerwaarde voor de initiatiefnemers maar ook voor Twente en daarbuiten. De resultaten van de onderzoeken worden ondergebracht in het thema Biodiversiteit dat door de Groene Metropool Twente wordt uitgewerkt.

Meer info kunt u ook vinden www.groenekennispoort.nl