Proceslab Stedennetwerk Stadslandbouw in Almelo

Op 13 oktober hebben 13 deelnemers van het Stedennetwerk Stadslandbouw Almelo bezocht om een aantal stadslandbouw initiatieven te bezoeken en ’s middags terug te blikken op het 6 jaar bestaan van het Stedennetwerk. Dit is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw en fungeert hiermee als knooppunt waar deelnemers hun kennis op het […]

Boeren in de stad

In samenwerking met het AOC Oost Almelo wordt een groot deel van de braakliggende locatie Rhijnbeek omgezet naar een groot bloemenveld van 2 hectare. De leerlingen konden hier in de leergang Grondbewerking praktische ervaring opdoen met diverse werkzaamheden, zoals ploegen. Op de foto zie je de leerlingen in actie. Na het ploegen wordt het terrein ingezaaid met een […]

Info avond voor de buren van Wisseltuin Erasmus

Op 12 mei heeft er een infoavond van de buren van de wisseltuin Erasmus plaatsgevonden. Daarbij waren niet alleen buren aanwezig maar ook de betrokken organisaties, zoals OSG Erasmus, st. De Proeftuinen, ROC van Twente locatie Almelo, De Groene Loper Almelo en de gemeente Almelo. Na een presentatie over de totstandkoming en het vervolg van deze tuin was er […]