Aquaponics Almelo

Sinds 2013 had Voedselbank Almelo de wens om een Aquaponics project te realiseren  Aquaponics is een techniek waarin viskweek wordt gecombineerd met groenteteelt en die met name in ontwikkelingslanden wordt toegepast. De voedselbank wil met deze techniek verse groente voor de voedselpakketten verbouwen. Een aantal partijen zijn aangehaakt en vullen elkaar perfect aan: Theaterhotel Almelo […]

Idylle Almelo Noord Oost

Buurtbewoners in Almelo Noord Oost zijn volop aan het werk met stadslandbouw. In 2012 is begonnen met een begrazingsproject met schapen aan de noordzijde van de wijk op niet verkochte bouwkavels. In 2013 is dit begrazingsproject uitgebreid, mede door de positieve reacties van de buurtbewoners en de gemeente. In 2014 wordt het project verder uitgebreid […]

EFRO project FutureTex in opbouw

Het Innovatiecentrum voor de textielindustrie (Texperium) werkt samen met een aantal partijen aan de herintroductie van vlas in Twente. Het project draagt de naam FutureTex. In het kader van dit project wil Gemeente Almelo op 5 hectare rond de Leemslagenplas vlas inzaaien en oogsten. Kennispartijen willen met deelnemende bedrijven onderzoeken hoe deze vlasvezels opgewerkt kunnen worden tot […]

Ondertekenen overeenkomst Aquaponics

Op vrijdag 18 maart 2016 is in het AOC Oost te Almelo de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Aquaponics-project ondertekend. In dit innovatieve project wordt viskweek gecombineerd met groenteteelt. Gemeente Almelo is aanjager geweest van het initiatief en heeft o.a. via crowd funding en het verzorgen van subsidieaanvragen gezorgd voor financiering van het project. De […]