Idylle Almelo Noord Oost

Buurtbewoners in Almelo Noord Oost zijn volop aan het werk met stadslandbouw. In 2012 is begonnen met een begrazingsproject met schapen aan de noordzijde van de wijk op niet verkochte bouwkavels. In 2013 is dit begrazingsproject uitgebreid, mede door de positieve reacties van de buurtbewoners en de gemeente. In 2014 wordt het project verder uitgebreid […]

EFRO project FutureTex in opbouw

Het Innovatiecentrum voor de textielindustrie (Texperium) werkt samen met een aantal partijen aan de herintroductie van vlas in Twente. Het project draagt de naam FutureTex. In het kader van dit project wil Gemeente Almelo op 5 hectare rond de Leemslagenplas vlas inzaaien en oogsten. Kennispartijen willen met deelnemende bedrijven onderzoeken hoe deze vlasvezels opgewerkt kunnen worden tot […]