Aftrapbijeenkomst Servicebureau Streekproducten

Op 24 maart hebben producenten van streekproducten gesproken over hun wensen en behoeften om hun bedrijven te laten groeien. Deze informatie is input voor een subsidieaanvraag voor een servicebureau streekproducten. Doel van het beoogde  servicebureau is kennis aan te bieden waarmee ondernemers hun bedrijf kunnen laten groeien en waarmee de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd kan worden.

Initiatiefnemers zijn Stichting de Proeftuinen en Stichting Streekeigen Producten Nederland.