Idylle Almelo Noord Oost

Buurtbewoners in Almelo Noord Oost zijn volop aan het werk met stadslandbouw. In 2012 is begonnen met een begrazingsproject met schapen aan de noordzijde van de wijk op niet verkochte bouwkavels. In 2013 is dit begrazingsproject uitgebreid, mede door de positieve reacties van de buurtbewoners en de gemeente. In 2014 wordt het project verder uitgebreid en verder gedifferentieerd, namelijk:

  • Een idyllische akker aan de Mooie Vrouwenweg van ruim een ½ hectare met zonnebloemen, het “vergeten gewas” boekweit en wilde bloemen;
  • Een 1ste bijenlint (bloemenmengsel) van ruim 250 meter lang vanaf de nieuw aangelegde brug vanuit de wijk De Schelfhorst richting Mooie Vrouwenweg;
  • Enkele rijen zonnebloemen langs een maisperceel op de hoek Ootmarsumsestraat / Robbenhaarsweg;
  • Uitbreiding begrazing naar de zuidzijde van de Ootmarsumsestraat (enthousiaste bewoners aan de Van Marumlaan en Goudriaanlaan willen de dagelijkse zorg voor de schapen op zich nemen).

Meer informatie per e-mail bij Frank van Marle f.vanmarle@vanmarlewitbreuk.nl