EFRO project FutureTex in opbouw

Het Innovatiecentrum voor de textielindustrie (Texperium) werkt samen met een aantal partijen aan de herintroductie van vlas in Twente. Het project draagt de naam FutureTex. In het kader van dit project wil Gemeente Almelo op 5 hectare rond de Leemslagenplas vlas inzaaien en oogsten. Kennispartijen willen met deelnemende bedrijven onderzoeken hoe deze vlasvezels opgewerkt kunnen worden tot geavanceerde textielgarens. Een projectaanvraag in het kader van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt momenteel uitgewerkt en medio Mei 2016 ingediend.

bloeiend vlasveld