Stadslandbouwprogramma Almelo 2017

Gemeente Almelo wil in 2017 met een paar gerichte activiteiten het thema ‘Stadslandbouw’ promoten: 1. Pop-up restaurant met lokaal geteelde producten, gepland zomer 2017 in de binnenstad van Almelo; 2. Pop-up etalage, promotie van lokaal geteelde producten in een leegstaand pand in de binnenstad van Almelo; 3.”Het Groenste idee van Almelo” een prijsvraag waarmee een goed […]

Bonte Bermen in Almelo

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Ondermeer de groep studenten die een onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden van Bonte Bermen in Almelo. De onderzoeksopdracht is met tussenkomst van de Groene Kennispoort Twente aan onderwijs gekoppeld. De gemeente Almelo […]

EFRO Project Bio2HighTex goedgekeurd

In Maart is eindelijk de EFRO-subsidie voor dit regionale project goedgekeurd. We kunnen met een subsidie van ruim € 2 mln van start. De doelstelling van het project “Bio2HighTex” is om middels een samenwerking tussen partners vanuit de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Het […]